BoomBar

Duurzaamheid als focus

Al enkele jaren zoekt Boomtown oplossingen die de ecologische voetafdruk van het festival kunnen verkleinen. Sinds vorig jaar zetten we met een vijfjarenbeleidsplan volop in op een duurzame aanpak. OVAM beloonde ons daarvoor in 2013 als ‘voorbeeld-evenement op vlak van duurzaamheid’. De meest ingrijpende en zichtbare ingreep was de invoering van herbruikbare bekers, waardoor de afvalberg significant kon worden gereduceerd. Op www.boomtowngoesgreen.be kan je onze groene avonturen volgen.

De BoomBar, innovatieve duurzaamheid

Met steun van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) voerde Boomtown in 2014 en 2015 onderzoek naar een duurzaam, mobiel en modulair barsysteem voor gebruik op festivals en evenementen. Het eindresultaat werd een bundeling van alle bestaande kennis en technieken op vlak van duurzame energie, koeling, verwarming en waterverbruik. Het werd een voorbeeldproject naar overheid, ondernemingen, onderwijs én publiek op vlak van duurzame innovatie. Het project werd begin 2014 opgestart en op Boomtown 2014 gaven we een eerste presentatiemoment van de ideeën.

De BoomBar in praktijk

Op Boomtown 2015 konden we het eerste prototype van de duurzame barmodule in gebruik nemen. De BoomBar 1.0 was geboren. Dit prototype werd die zomer ook nog op een aantal andere festivals gebruikt, waaronder ook op Pukkelpop. De verworven expertise en kennis wordt vanaf juli 2015 ook gebruikt binnen het MIP-project. Samen met enkele andere partners werkt Boomtown aan een model voor de duurzame bar van de toekomst. Lees meer over MIP.

%d bloggers liken dit: